Skargi i reklamacje

ID-100162760

 

Skargi i reklamacje przyjmuje Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 37, tel. 074 648 81 75,

czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00 (we wtorek do 16.30)

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji i skarg dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

Reklamacje i skargi mogą być wnoszone:

  • na piśmie osobiście przez zainteresowanego w Centrum Obsługi Klienta WZWiK,
  • na piśmie listem poleconym na adres Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych lub pocztą elektroniczną: sekretariat@wzwik.pl

Reklamacje i skargi są rozpatrywane przez Zarząd Związku.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji  jest zobowiązany do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i do odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od daty wpływu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty wpływu.

Pobierz zgłoszenie reklamacyjne.