Witamy

kranSerdecznie witamy na stronach Centrum Obsługi Klientów Wodociągów wałbrzyskich. Znajdziecie tu Państwo niezbędne informacje z zakresu naszej działalności, druki, formularze, regulaminy oraz wiedzę o tym co i gdzie załatwić. A wszystko dostępne w przyjaznym i czytelnym menu po prawej stronie. W razie pytań prosimy dzwonić. Numery kontaktowe podane są w zakładce kontakt.

 

Szanowni Państwo,

Wodociągi Wałbrzych uprzejmie informują, że z dniem 23.12.2022 r. na przesyłanych do Państwa dokumentach sprzedaży w polu rachunek bankowy nastąpi zmiana nazwy banku z Getin Noble Bank S.A. Centrum Rozliczeniowe na VeloBank S.A.

Indywidualne numery rachunków bankowych Państwa pozostają bez zmian.

Zmiana ta jest podyktowana przeniesieniem działalności Getin Noble Bank S.A do VeloBank S.A na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29.09.2022r. Właścicielem VeloBank S.A. są Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku wznowione zostaje funkcjonowanie Centrum Obsługi Klienta (w tym kasy ). Sugerujemy jednak, aby w miarę możliwości ograniczyć osobiste wizyty w Centrum Obsługi Klienta i nadal załatwiać sprawy poprzez kontakt e-mailowy bądź telefoniczny (bez wychodzenia z domu).

Przypominamy godziny funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta:

COK

KASA

Poniedziałek 7:00 – 15:00

Poniedziałek 7:10 – 14:30

Wtorek 7:00 – 15:00

Wtorek 7:10 – 14:30

Środa 7:00 – 15:00

Środa 7:10 – 14:30

Czwartek 7:00 – 15:00

Czwartek 7:10 – 14:30

Piątek 7:00 – 15:00

Piątek 7:10 – 14:15

W dalszym ciągu ciągu szereg spraw mogą Państwo załatwić z nami również poprzez kontakt e-mailowy, Ebok bądź telefoniczny (bez wychodzenia z domu).

 FORMULARZE

Dokumenty i wnioski do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
https://cok.wzwik.pl/formularze/

Wypełnione dokumenty przyjmowane są elektronicznie pod adresami:

cok@wzwik.pl – Klienci WZWIK

cok@wpwik.pl – Klienci WPWIK

lub listownie na nasz adres: WZWiK al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych.

 SPRAWY RÓŻNE

Pozostajemy z naszymi Klientami w kontakcie :

  • telefonicznym:

994 – pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (awarie)

74-64-88-152, (185)  – podawania stanów wodomierzy, informacje na temat umów

74-64-88-184, (115)  – korespondencja przychodząca

74-64-88-130, (187,188,189) – rozliczenia – Klienci indywidualni

74-64-88-146, (172,186) – rozliczenia – Klienci Instytucjonalni (firmy, instytucje, wspólnoty)

74-64-88-171, (180) – obsługa techniczna (zlecenia zewnętrzne, wpięcia wodno-kanalizacyjne)

74-64-88-120, 74-64-88-167, 74-64-88-181 – windykacja

74-64-88-113 – księgowość WZWiK

74-64-88-117 – księgowość WPWiK

74-64-88-135, 74-64-88-178 – techniczne warunki przyłączenia

  • poprzez pocztę elektroniczną – na adresy e-mail:

cok@wzwik.pl – Klienci WZWIK

cok@wpwik.pl – Klienci WPWIK

 ODCZYTY

Z dniem 1 marca 2022 roku pracownicy Wodociągów Wałbrzych wznawiają odczyty wodomierzy w terenie, harmonogram odczytów mogą Państwo znaleźć w linku https://cok.wzwik.pl/category/terminy-odczytow/

W przypadku braku dostępu do wodomierza związanego z nieobecnością odbiorcy,  prosimy o podawanie odczytów wodomierzy:

– telefonicznie pod numerami :

74-64-88-152, 74-64-88-175, 74-64-88-130, 74-64-88-146, 74-64-88-172

– ✅ poprzez pocztę elektroniczną –  na adresy e-mail

cok@wzwik.pl – Klienci WZWIK

cok@wpwik.pl – Klienci WPWIK

Podając odczyt wodomierza dobrze jest mieć przygotowany Symbol Nabywcy ( widoczny na fakturze ), co znacznie uprości i przyspieszy realizację sprawy.

W przypadku braku informacji o odczycie Wałbrzyskie Wodociągi będą wystawiały faktury w oparciu o średnią wskazań z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art24g  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( DZ.U z 2020 r, poz.2028 ), dotychczasowa taryfa stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Zmiana taryfy ogłoszona zostanie w terminach i na zasadach zgodnych z delegacją ustawową zawartą w art.24e tej ustawy.