Najczęstsze pytania

PYTANIA I ODPOWIEDZI Gdzie mogę się dowiedzieć o obowiązującej taryfie?

Takiej informacji udzielają osobiście lub telefonicznie nasi pracownicy w Centrum Obsługi Klienta przy Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu (tel. 074/64-88-152). Taryfa dostępna jest również na naszej stronie internetowej www.wzwik.pl

 Dlaczego muszę płacić abonament?

Jest to opłata, która pokrywa koszty utrzymywania naszych urządzeń w gotowości do świadczenia klientom usług. Nawet wtedy, gdy wszystkie krany w mieszkaniu/ domu są zakręcone, nasze urządzenia pracują, aby w każdej chwili, gdy Państwo odkręcicie kran, pojawiła się w nim woda.

 Dlaczego woda tyle kosztuje? Są przecież miasta, gdzie jest tańsza.

Niestety w Wałbrzychu istnieją szczególne warunki, które trudno porównywać z warunkami panującymi w innych miastach. Np. do miasta Wałbrzycha woda tłoczona jest z odległego o ponad 20km Marciszowa oraz o 9 km Unisławia Śląskiego i musi pokonać po drodze różnice terenu sięgające 80 metrów, co wymaga znacznych nakładów finansowych na energię elektryczną (funkcjonowanie licznych pompowni i przepompowni). Znaczne rozproszenie obiektów przedsiębiorstwa (na terenie 11 gmin) i ukształtowanie terenu to nie jedyne parametry, które w istotny sposób wpływają na wysokość kosztów jego funkcjonowania. Nie należy zapominać, że Wałbrzych jest byłym miastem górniczym położonym nad gęstą siatką przecinających się starych chodników i wyrobisk górniczych. Szkody górnicze są jedną z najważniejszych przyczyn częstych awarii sieci – a ich naprawa jest kosztowna. Kolejny ważny czynnik, który powinien stanowić podstawę porównania cen w różnych miastach to ilość obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności. W przypadku WPWiK jest to: dziesięć oczyszczalni ścieków, dwa duże zakłady produkcji wody, szereg ujęć, chlorowni, pompowni, przepompowni. To wszystko wpływa na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wysokość opłat.

Dlaczego muszę tyle płacić za jakieś różnice między wodomierzami?

Miał Pan pewnie na myśli różnice między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań podliczników w budynkach wielolokalowych. Tak jak u innych dostawców wody w Polsce, nasze przedsiębiorstwo dokonuje odczytu wodomierza głównego. Między wodomierzem głównym a podlicznikiem zainstalowanym w Pana lokalu i w lokalach sąsiadów znajduje się instalacja wodociągowa. Bardzo często zdarza się, że jest to stara, instalacja, która jest nieszczelna i część wody, która przepływa przez wodomierz główny nie dociera do Państwa domów tylko po drodze wycieka. Inna przyczyna różnic to zdarzające się nielegalne wpięcia do instalacji wodociągowej w budynku. Jeżeli jest Pan systematycznie obciążany za różnice między wskazaniami wodomierzy, konieczne wydaje się wykonanie przeglądu instalacji wewnętrznej w budynku pod kątem uszkodzeń, nieszczelności czy nielegalnego poboru. Musi Pan zgłosić się z tą sprawą do administratora/zarządcy budynku.

 Miałem problemy finansowe i nie zapłaciłem dwóch rachunków za wodę. Nie chciałbym, aby komornik zajął moje pobory. Mógłbym spłacić zadłużenie w ratach?

Proszę osobiście zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 37. Na miejscu wypełni Pan wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty. Pracownicy działu windykacji pomogą Panu określić wysokość i terminy spłaty rat. Zostanie Pan powiadomiony o decyzji Zarządu dotyczącej ratalnej spłaty zadłużenia. Jeżeli będzie się Pan wywiązywał przyjętych ustaleń ratalnych nie musi się Pan obawiać wizyty komornika.

Zeszłej zimy zamarzł wodomierz w piwnicy i musiałem go wymienić. Jak mogę chronić wodomierz przed mrozem? Aby uchronić się przed zamarzaniem wodomierza i rur wodociągowych trzeba wcześniej podjąć odpowiednie działania: 1) Temperatura w pomieszczeniu gdzie jest wodomierz nie powinna być niższa niż 0ºC; Jeżeli wodomierz jest na zewnątrz (poza domem) należy zabezpieczyć instalację wodociągową przed mrozem owijając ją specjalnymi piankami izolacyjnymi, które można kupić w sklepach hydraulicznych lub marketach budowlanych. Zamiast pianki można też użyć szmat lub suchych gazet. 2) Należy sprawdzić, czy w pobliżu rur wodociągowych lub wodomierza nie ma uszkodzonych okien (wybitych szyb, połamanej, nieszczelnej stolarki), uszkodzonych/nieszczelnych drzwi/włazów. Trzeba również zwrócić uwagę na uszkodzenia fundamentów lub murów ścian, przez które może przedostawać się mroźne powietrze. Wszystkie uszkodzenia należy naprawić przed pojawieniem się pierwszych mrozów. Pracuję codziennie do godziny 15 i nie mam możliwości zwolnienia się z pracy, aby zapłacić rachunki za wodę. Jakie są możliwości zapłaty? Rachunki za świadczone przez nas usługi może Pani zapłacić na poczcie lub w banku. Aby klienci nie byli narażeni na płacenie opłat pocztowych lub bankowych w Centrum Obsługi Klienta przy Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu udostępniamy Państwu kasę, w której bez żadnych dodatkowych opłat można zapłacić rachunki. Dla Państwa wygody kasa położona jest na parterze oraz przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W każdy wtorek kasa ta jest czynna dłużej – do godz. 16.30. Chcieliśmy w ten sposób ułatwić opłacanie rachunków wszystkim osobom, które, tak jak Pani, pracują np. do godz. 15.00 i nie mają możliwości zwolnienia się z pracy.  Chcę zamówić u Was wodę w beczkowozie do napełnienia przydomowego basenu. Jak  to zrobić? Należy złożyć zlecenie w Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 37. Zlecenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy;
  2. ilość zamawianych metrów sześciennych wody;
  3. adres, pod który ma być dostarczona woda (jeżeli jest inny niż podany wyżej);
  4. oświadczenie, że zamawiający zapłaci za usługę po jej wykonaniu przez przedsiębiorstwo;
  5. informację, czy jest to zlecenie jednorazowe, czy stałe na okres np. pół roku.