Co? Gdzie? Kto?

 

 

 

 NAZWA DZIAŁU

RODZAJ SPRAWY

KONTAKT

 

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

e-mail : cok@wzwik.pl

e-mail : cok@wpwik.pl

Sekcja Informacji i Umów

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

–  podawanie stanów wodomierzy,

 

Dorota Pepel

74 64 88 152

–  informacje na temat  zawierania umów, stawki, taryfy, regulaminy, informacje ogólne

 

74 64 88 185

Dorota Pepel

74 64 88 175

–  korespondencja przychodząca

Ewa Domalewska 
74 64 88 115

Marzena Sapieja

74 64 88 184

Sekcja Sprzedaży

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

– informacje dotyczące faktur, obciążeń, zużycia wody

– reklamacje w sprawie faktur za dostarczanie wody i odbiór ścieków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa Klienta

74 64 88 175

Odbiorcy Indywidualni:

Iwona Łaska

74 64 88 188

Jolanta Cierniak – Kalinowska

74 64 88 189

Grzegorz Wzgarda
74 64 88 130

Monika Gruchawka
74 64 88 187

Odbiorcy Instytucjonalni:

Krzysztof Ciempa

74 64 88 172

Karol Pultowicz

74 64 88 146

Iwona Krysztowiak

74 64 88 186

Kierownik

Grzegorz Grabowski
74 64 88 114

Sekcja Sprzedaży ( techniczna )

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

– zlecenia wykonania usługi wpięcia do sieci wodno-kanalizacyjnej, dowozy wody, ceny usług, informacje techniczne

 

Sebastian Naborczyk

74 64 88 171

Rafał Nykowski

74 64 88 190

Inspektor Ochrony Danych

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

 

– bezpieczeństwo informacji

 

Radosław Smolicki

74 64 88 168

Dział Rozwoju i Inwestycji

Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

– techniczne warunki przyłączenia,
– przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
– uzgadnianie projektów.

Gabriela Szyniszewska

74 64 88 178

Justyna Michalak
74 64 88 135

Elżbieta Więckiewicz
74 64 88 133

Tomasz Dziubała
74 64 88 119

Mateusz Ożga
74 64 88 118

Maciej Ciecieląg
74 64 88 183

Kierownik

Janusz Kuc

74 64 88 155