Krok po kroku

WPIĘCIE DO SIECI NOWEGO OBIEKTU PODPISANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG WOD-KAN

Wybudowałeś swój nowy wymarzony dom? Zaczynasz przy nim pierwsze prace? Jednym z ważnych zadań, które stoją przed Tobą to doprowadzenie do domu wody i odprowadzenie z niego nieczystości. Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy procedurę wpięcia nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego krok po kroku: 1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz wydanie warunków technicznych przyłączenia (link do wniosku). Wniosek otrzymasz również w Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 37. 2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku: – Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który ma być podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (np. akt notarialny); – Mapa sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzona przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej z zaznaczonymi trwałą techniką: granicami działki oraz obiektem (mapę możesz otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24); – Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem” formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej); 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w Centrum Obsługi Klienta. 4. W terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku otrzymasz w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jest to usługa odpłatna, zgodnie z cennikiem zakładowym (link do cennika) – razem z zapewnieniem otrzymasz do zapłaty fakturę VAT. 5. Z warunkami  przyłączenia  udaj się do projektanta (sam decydujesz, do którego) w celu opracowania projektu budowlanego przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. 6. Gotowy projekt (dokumentację techniczną) złóż w sekretariacie WPWiK Sp. z o.o. celem uzgodnienia. Jeśli projekt jest wykonany w sposób prawidłowy wyślemy Ci go pocztą wraz z fakturą VAT. 7. Zapłać fakturę VAT wystawioną przez nasze przedsiębiorstwo (możesz to zrobić na poczcie, przelewem bankowym lub w kasie przedsiębiorstwa przy Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu). 8. Uzgodniony projekt wraz ze zleceniem wpięcia do sieci przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, przegląd techniczny i montaż wodomierza złóż w WPWiK Sp. z o.o. (wniosek możesz napisać w Centrum Obsługi Klienta). 9. Wykonaj wykop, ułóż przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z projektem budowlanym. Przed zasypaniem wykopu i ułożonych w nim przyłączy zgłoś do nas wykonanie tego etapu robót (pisemnie lub telefonicznie). 10. WPWiK Sp. z o.o. podłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przyłącza, zamontuje zestaw wodomierzowy i wykona przeglądy techniczne przyłączy na podstawie uzgodnionego projektu. 11. Po wykonaniu przez WPWiK Sp. z o.o. wpięć przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych wykonaj mapę geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i dostarcz ją do Centrum Obsługi Klienta (Dział Technicznej Obsługi Klienta) w celu otrzymania od nas zaświadczenia o wpięciu oraz protokołu technicznego z przeglądu. 12. Ostatnim krokiem będzie przygotowanie przez nas i wysłanie Ci umowy pocztą.  

WYSTĄPIENIE O ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW W PRZYPADKU PLANÓW ZAKUPU DZIAŁKI /BUDOWLANEJ, LETNISKOWEJ)

Planujesz zakup działki pod budowę wymarzonego domu? Masz już jakąś działkę na oku, zastanawiasz się tylko, czy będziesz mógł korzystać z wody wodociągowej i odprowadzać ścieki? Aby się dowiedzieć musisz podjąć poniższe czynności: 1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków (link do wniosku). Wniosek otrzymasz również w Centrum Obsługi Klienta (Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu). 2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku: – Mapa sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzona przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej z zaznaczonymi trwałą techniką: granicami działki oraz obiektem (mapę możesz otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24); – Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem” formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej); 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w Centrum Obsługi Klienta. 4. W terminie do 2 tygodni otrzymasz nieodpłatnie w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków.  

PODPISANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG WOD-KAN PO ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KLIENTA

Kupiłeś wymarzony dom który posiada przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne? Jedna z formalności, które musisz zrealizować to podpisanie z WPWiK Sp. z o.o. umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Tryb postępowania zależy od tego czy w domu jest zamontowany wodomierz główny lub przez jak długi okres czasu był on zdemontowany. 1) gdy wodomierz główny jest zamontowany 1. Przyjdź do Centrum Obsługi Klienta naszego przedsiębiorstwa (Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu). Weź ze sobą dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem nieruchomości  (np. akt notarialny) oraz protokół zdawczo-odbiorczy, w którym określone będą: – Data spisania protokołu zdawczo-odbiorczego wodomierza; – Numer wodomierza ; – Stan wodomierza na dzień spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, – Podpisy osoby zdającej i osoby przejmującej nieruchomość. 2. Na miejscu dopełnimy wszystkich formalności, których ostatnim etapem będzie podpisanie umowy z naszym przedsiębiorstwem. 2) gdy wodomierz główny był zdemontowany przez okres KRÓTSZY niż 6 miesięcy 1. Przyjdź do Centrum Obsługi Klienta naszego przedsiębiorstwa (Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu). Weź ze sobą dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który ma być podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (np. akt notarialny) 2. Na miejscu pracownicy pomogą Ci napisać wniosek o zamontowanie zestawu wodomierzowego do nieruchomości i przedłożysz do niego dokument stwierdzający prawne nabycie nieruchomości. 3. Na miejscu dopełnimy wszystkich formalności, których ostatnim etapem będzie podpisanie umowy z naszym przedsiębiorstwem. 3) gdy wodomierz główny był zdemontowany przez okres DŁUŻSZY niż 6 miesięcy 1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków (link do wniosku). Wniosek otrzymasz również w Centrum Obsługi Klienta (Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu). 2. Przygotuj następujący dokument, który dołączysz do wniosku: – Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który ma być podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (np. akt notarialny). 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem złóż w Centrum Obsługi Klienta. 4. W terminie 2 tygodni otrzymasz w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków. 5. Przyjdź do Centrum Obsługi Klienta naszego przedsiębiorstwa. Na miejscu pomożemy Ci napisać wniosek o zamontowanie zestawu wodomierzowego do nieruchomości, do którego dołączysz dokument stwierdzający jej prawne nabycie. 6. Na miejscu dopełnimy wszystkich formalności, których ostatnim etapem będzie podpisanie umowy z naszym przedsiębiorstwem.