Co? Gdzie? Kto?

NAZWA DZIAŁU RODZAJ SPRAWY KONTAKT
Sekcja Informacji i Umów Centrum Obsługi Klienta Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu – informacje na temat zawierania umów – podawanie stanów wodomierzy – informacje ogólne – ceny usług, stawki, taryfy

Marzena Sapieja

74-64-88-175 cok@wzwik.pl

„Wyjaśnia w sprawie wystawionych faktur” Centrum Obsługi Klienta Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu – telefoniczne zgłoszenie reklamacji lub skarg i ceny usług, stawki, taryfy informacje ogólne – podawanie stanów wodomierzy – wystawianie na miejscu faktur i duplikatów faktur na wniosek odbiorcy

74-64-88-152

cok@wzwik.pl

Sekcja Technicznej Obsługi Klienta w Dziale Rozwoju i Inwestycji Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu – warunki techniczne przyłączenia – przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej – ceny usług, stawki, taryfy – informacje ogólne Szyniszewska Gabriela Kowalska Justyna 74-64-88-178 cok@wzwik.pl
Sekcja Technicznej Obsługi Klienta w Dziale Centrum Obsługi Klienta – zlecenia wykonania usługi wpięcia do sieci wod-kan, dowozy wody, ceny usług, informacje techniczne

Rafał Nykowski

Sebastian Naborczyk

Julian Liśkiewicz

74-64-88-171

cok@wzwik.pl

Dział Centrum Obsługi Klienta Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu – informacje dotyczące oferowanych usług – informacje dotyczące faktur, obciążeń, zużycia wody ceny usług, stawki, taryfy – reklamacje w sprawie faktur za dostarczanie wody i odbiór ścieków

Grzegorz Grabowski (kierownik) 74-64-88-114

________________

Ewa Domalewska

74-64-88-115

________________

Iwona Łaska

Stanisława Barczak

Grzegorz Wzgarda

74-64-88-130

________________

Agnieszka Krzemieniecka

74-64-88-172

________________

Krystyna Nowak

Iwona Krysztowiak

74-64-88-146

cok@wzwik.pl

Dział Windykacji Stanowisko w Centrum Obsługi Klienta Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu – informacja o zadłużeniu, ugody, rozkładanie na raty – odcięcia dostaw wody i odbioru ścieków z powodu zadłużenia – informacja o sprawach sądowych i komorniczych.

Roman Bagrowski (kierownik)

Włodzimierz Jurkiewicz

Łukasz Kwasiborski 74-64-88-120 74-64-88-166 74-64-88-174 74-64-88-181