Co? Gdzie? Kto?

 

RODZAJ SPRAWY

PRACOWNIK

TELEFON

E-MAIL

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

–     informacje na temat zawierania umów

–     podawanie stanów wodomierzy

–     ceny usług, stawki, taryfy, regulaminy

–     informacje ogólne

Dorota Pepel

Lucyna Bareła

Monika Gruchawka

Edyta Kucharska

74 64 88 175

cok@wzwik.pl

cok@wpwik.pl

Ewa Domalewska

74 64 88 115

–     informacje dotyczące faktur, obciążeń,
zużycia wody

–     reklamacje w sprawie faktur za dostarczenie wody i odbiór ścieków

Odbiorcy indywidualni

Iwona Łaska
Stanisława Barczak
Grzegorz Wzgarda

74 64 88 130

Firmy, instytucje, urzędy

Agnieszka
Krzemieniecka

74 64 88 172

Krystyna Nowak
Iwona Krysztowiak

74 64 88 146

–     zlecenia wykonania usługi wpięcia do sieci wodno-kanalizacyjnej

–     dowozy wody, ceny usług

–     informacje techniczne

Sebastian Naborczyk

Rafał Nykowski

74 64 88 171

–     kierownik działu

Grzegorz Grabowski

74 64 88 114

DZIAŁ WINDYKACJI

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

–     informacja o zadłużeniu, ugody, rozkładanie na raty

–     odcięcia dostaw wody i odbioru ścieków
z powodu zadłużenia

–     informacja o sprawach sądowych
i komorniczych

Radosław Gajek

74 64 88 166

cok@wzwik.pl

cok@wpwik.pl

Łukasz Kwasiborski

74 64 88 120

Anna Kaczmarek

74 64 88 167

–     kierownik działu

Roman Bagrowski

74 64 88 181

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

–     bezpieczeństwo informacji

Radosław Smolicki

74 64 88 168

iod@wzwik.pl

DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

–     uzgadnianie projektów

Grzegorz Pawłowicz

74 64 88 118

cok@wzwik.pl

cok@wpwik.pl

–     techniczne warunki przyłączenia

Gabriela Szyniszewska

74 64 88 178

–     kierownik działu

Janusz Kuc

74 64 88 155