Awaria

Data i miejsce

wystąpienia awarii

Rejon objęty wyłączeniem wody

Przewidywany okres wstrzymania dostaw wody

Miejsce postoju beczkowozu

Informację wprowadził dyspozytor:

13.06.2018

Wałbrzych

ul. Blankowa 10

 

Wałbrzych

ul. Blankowa          od nr 8 – 32

oraz

od nr 47 -57A

13.06.2018

do godz. 21.00

Rejon objęty wyłączeniem

wody

Zbigniew

Chojnacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

Informacja