Awaria

Data i miejsce

wystąpienia awarii

Rejon objęty wyłączeniem wody

Przewidywany okres wstrzymania dostaw wody

Miejsce postoju beczkowozu

Informację wprowadził dyspozytor:

16.04.2018

Wałbrzych

ul. Teligi 29

 

 

 

 

Zbigniew

Chojnacki

 

16.04.2018

Wałbrzych

ul. Niepodległości 269

 

 

 

Zbigniew

Chojnacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\