Awaria

Informacja o aktualnych awariach :

Data i miejsce wystąpienia

awarii

Rejon objęty

 wyłączeniem wody

Przewidywany okres wstrzymania dostaw wody

Miejsce postoju beczkowozu

Informację wprowadził dyspozytor:

12.04.2018

Jedlina Zdrój

ul. Piastowska 54

Jedlina Zdrój

ul. Piastowska

( możliwe wyłączenie )

 

 

Adam Włodarczyk

12.04.2018

Wałbrzych

ul. 11Listopada  –

Radomska

Wałbrzych

od ul. Różanej – 11 Listopada

do Pl. Górnika

oraz ul. Szczecińska

ul. Warmińska

ul. Radomska

(część ulicy)

12.04.2018

od godz. 16.30

do godz. 22.00

 

Zbigniew

Chojnacki