Awaria

Informacja o aktualnych awariach:

Data i miejsce

wystąpienia awarii

Rejon objęty

 wyłączeniem wody

Przewidywany okres wstrzymania dostaw wody

Miejsce postoju beczkowozu

Informację wprowadził dyspozytor:

08.02.2018

Wałbrzych

ul. Kasprzaka

Wałbrzych

ul. Lubelska,

ul. Przebieg,

ul. Mazowiecka

ul. Wysockiego

ul. Kasprzaka

 

08.02.2018

godz.

19.00-1.00

następnego dnia

 

Adam Włodarczyk