Awaria

Informacja o aktualnych awariach:

Data i miejsce

wystąpienia awarii

Rejon objęty

 wyłączeniem wody

Przewidywany okres wstrzymania dostaw wody

Miejsce postoju beczkowozu

Informację wprowadził dyspozytor:

 05.02.2018

Głuszyca

ul.Pionierów

(koło garażu)

 

 

 

Jarosław

Borcoń

 05-06.02.2018

Stare Bogaczowice

158F

 

 

 

 Jarosław

Borcoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\