Awaria

Informacja o aktualnych awariach:

Data i miejsce

wystąpienia awarii

Rejon objęty

 wyłączeniem wody

Przewidywany okres wstrzymania dostaw wody

Miejsce postoju beczkowozu

Informację wprowadził dyspozytor:

03.02.2018

Wałbrzych

ul. Sosnowa 8

Wałbrzych

ul. Sosnowa

od nr 8 do nr 25

03.02.2018

godz. 08.30-12.30

 

Adam Włodarczyk